Ca Đoàn sẽ hát lễ cho các em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu vào lúc 10:00am ngày 05/15.

 

 

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên