Giáo xứ sẽ có Đại Nhạc Hội Cao Nguyên vào ngày 11 tháng 9 (thứ 7), Ca Đoàn sẽ phục vụ giải khát, anh/chị/em nhớ đi đông đủ để phụ giúp giáo xứ trong công việc chung và sau là coi ké ca nhạc miễn phí :) Xin có mặt tại hội trường NVHB vào lúc 5:00 pm thứ 7.

 

 

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên