Ca Đoàn sẽ hát lễ Các Thánh lúc 6:00pm, thứ hai, ngày 1 tháng 11. Mọi người nhớ đi lễ.

 

 

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên