Ca Đoàn sẽ hát lễ Đức Mẹ Dâng Con thứ tư ngày 2 tháng 2. Xin có mặt tại nhà thờ lúc 6:00PM.

 

 

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên