Ca Đoàn sẽ hát lễ Thứ Năm Tuần Thánh ngày 21 tháng 4 lúc 6:30pm tại thánh đường GXNVTDVN.

 

 

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên