Thứ Tư Lễ Tro, anh/chi/em nhớ là hôm nay ăn chay, kiêng thịt nghen.

 

 

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên