Thánh Ca Trong Tuần
Chúa Nhật Phục Sinh 5 Năm B
29/Apr/2018
129 Chung Lời Cảm Tạ
501 Thánh Vịnh 21 - Bởi Vì Chúa
500 Cn 5 Phục Sinh
333 Con Muốn Dâng
703 Tri Ân Tình Chúa
346 Tiếng Hát Thiên Thu
Lễ Chúa Thăng Thiên
13/May/2018
823 Trần Hoàn Vang Trổi
307 Mừng Chúa Là Vua
309 Tựa Làn Trầm Hương
152 Chúa Lên Trời
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
15/Aug/2018
Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ
08/Sep/2018
Lễ Cầu Hồn - Nghĩa Trang Hampden
10/Nov/2018
Lễ Giáng Sinh
25/Dec/2018
More