Giáo xứ sẽ có Hội Chợ Xuân vào ngày 5,6 và 7 tháng 2 (thứ 6, thứ 7 và chủ nhật), Ca Đoàn sẽ phục vụ giải khát, anh/chị/em nhớ đi đông đủ để phụ giúp giáo xứ trong công việc chung và sau là coi ké ca nhạc miễn phí :) Xin có mặt tại hội trường NVHB vào lúc 5:00 pm thứ 6 và sớm hơn vào chiều thứ 7.

 

 

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên