Lm Dũng Lạc Trần Cao Tường

Thánh Mỹ tên thật là Nguyễn Huy Diệu, xin năm 1804 tại Minh Bình, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và được ngưởi dì nuôi nấng cho ăn học đàng hoàng. Về sau lớn lên , ông đi lập nghiệp tại làng Kẻ Vĩnh và kết hôn với cô Miện con gái ông Trùm Đích.

Ông có lòng đạo đặc biệt, không bỏ kinh sáng tối bao giờ. Dù ban tối trong nhà có chuyện gì bận, ông cũng bắt mọi người đọc kinh chung trước, chứ không chịu đọc kinh vắn tắt. Ông năng đọc sách đạo cho cả nhà nghe, và gương mẫu trong việc dọn mình xưng ti. Khi xét mình, ông thường ghi các tôi ra giấy trước hai ngày cho dễ nhớ. Ông đi lễ hằng ngày, và trong mùa chay ông ăn chay mỗi tuần hai ngày.

Đối với gia đình, ông ăn ở hiền hòa, không bao giờ nặng lời. Bà Lý Mỹ làm chứng: Trong suốt 18 năm chung sống chỉ có mt lần ông đánh bà ba cái vì không chịu đọc kinh. Và chỉ lần ấy là mất lòng nhau thôi. Bà còn nói:

- "Tôi chẳng thấy ông say sưa, đánh bạc và chửi tục bao giờ, chỉ chuyên cần làm ăn, săn sóc gia đình và giữ đạo sốt sắng."

Ông rất thương ngưòi nghèo khó. Gặp năm mất mùa, ông cung cấp đồ ăn cho họ.

Đối với xã hi, ông có lòng chung và tinh thần phục vụ khiêm tốn. Nên tuy còn trẻ mà ông đã được cả dân làng kính nể cử làm lý trưởng. Vì thế người ta thường gọi là ông Lý Mỹ.

Trong nhiệm vụ, ông rất phân minh và công bằng, không ăn bớt của công và không nhận tiền biếu. Ông sửa phạt những người đánh bạc nghiêm chỉn

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên