Lm Dũng Lạc Trần Cao Tường

Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh quán tại làng Bình-Hải, huyện Yên-Mô, tỉnh Ninh-Bình. Lớn lên làm Thầy Giảng theo giúp cha Cao (cha Borie) ở Bình-Chính. Thầy Nguyễn Khắc Tự có một nếp sống rất nghiêm trang khắc khổ, đạo đức và chuyên cần, can đảm và bền tâm.

Tinh thần tín trung nghiã hiếu của Thầy đối với cha Cao là nghiã phụ, thật đặc sắc, nói lên truyền thống của dân Việt. Khi hay tin cha Cao bị bắt Thầy không sợ hãi quan quân, dám đến bên nghiã phụ mà ôm gông khóc lóc. Chính vì thế Thầy cũng bị bắt luôn. Lúc đó vào tháng 7. 1883 Thầy khoảng 30 tuổi.

Cha Cao sợ Thầy yếu lòng mà chối đạo nên tìm cách chuộc cho Thầy được tự do, nhưng Thầy đã cương quyết:

- "Lạy Cha, con trông ơn Chúa giúp con chịu khó cho nên."

Thấy vậy, cha Cao liền xé khăn đang đi trên đầu làm hai, trao cho Thầy một nửa và nói:

- "Con hãy giữ miếng khăn này làm chứng lời con nói."

Quả thực đây là một lời thề hứa với nhau của những người cùng lý tưởng, và với Chúa. Và cả hai đã trung thành với lời thề cho đến chết.

Thầy bị tra tấn đánh đập bốn đợt, thân xác nhừ tử, bắt bỏ đạo và khai tên những người chứa các Cha, các Thầy để quan quân lùng bắt. Nhưng Thầy một mực kiên quyết khiến các quan kính phục coi như đạo trưởng (linh mục):

- "Anh này quyết tâm trở thành đạo trưởng và thực xứng đáng như vậy. Hẳn phải được ơn trên phù trợ ban sức mạnh và mẫu gương của Thầy mình khích lệ."

Bí quyết nào để Thầy Tự có một sức mạnh kÿ lạ và lòng trung nghĩa như vậy?

Đó là trong những ngày bị giam tù, Thầy luôn dành thì giờ cầu nguyện. Thầy bị giam chung với Thánh Nguyễn Hữu Năm. Hai người sáng tối đọc kinh chung với nhau và an ủi nhau. Và một bửu bối rất bí truyền mà Thầy Tự đã dùng để "Luyện công lực", đó là các Bí Tích. Trong thời gian gần hai năm giam tù, Thầy được lãnh Bí Tich Giải Tội và rước lễ do cha Ngôn. Chính vì thế các quan cũng lấy làm lạ vì sức can đảm của Thầy, nên đã ghi trong bản án:

- "Tên Tự học trò ông Cao, đã không chịu đạp ảnh vì người ta đã cho nó ăn thuốc làm tăng sức mạnh và kiên trì trong lầm lạc. Vì lý do này mà không có hy vọng thay đổi nó."

Vua quan đều coi Mình Thánh là một thứ thuốc bùa mê lạ lùng.

Đầu tiên Thầy bị án lưu đày đi Phú-Yên cùng với Thánh Nguyễn Hữu Năm và phải khắc vào má trái hia chữ "Tả Đạo" (Đạo Tà) và má phải hai chữ "Phú Yên". Nhưng Thấ mỗi ngày hai người mỗi kiên trì thêm. Vua Minh Mạng liền cho làm án xử tử thắt cổ cho chết.

Trên Đường ra pháp trường hai vị hớn hở vui tươi. Thầy Tự nói:

- "Hồng ân tôi được như thế này là do bởi một mình Thiên Chúa."

Và ông Năm nói tiếp:

"Vậy chúng ta phải cám ơn Chúa cho đáng, thưa anh chị em!"

Thầy Tự đã xin được xử ngay chỗ đã xử cha Cao. Ngài quì gối cầu nguyện. Cuc hành quyết kết thúc vào lúc 3 giờ chiều thứ Bảy. Thầy Tự đã trút hơi thở trong tay Chúa ghi dấu tinh thần trung nghiã đến cùng với Nghiã phụ và với Chúa.

Giáo dân đã được phép đưa xác hai vị Thánh chôn tại Nghệ An.

Học Hỏi Và Thực Hành

1. Chứng Nhân Tin Mừng (Marcô 16: 15-20).

"Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: 'Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu Phép Rửa thì sẽ được cứu đ; ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải nchất đc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh'.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ôg, các ông đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo."

Thánh Nguyễn Khắc Tự đã nhận được một sức mạnh phi thường để vượt qua mọi gian nan nhờ Ngài đã rước Mình Thánh Chúa và cầu nguyện.

2. Tôi đang cần sức mạnh của Chúa ban để vượt qua những khó khăn nào? Tôi sẽ nhận được sức mạnh này bằng cách nào? Tôi quyết định gì để thực hành bí quyết này?

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên