December 2, 2018
234 Xin VângMi Trầm
259 Thánh Vịnh 24 - Vươn Linh Hồn Lên Tới ChúaHoa Phượng Vi
260 Nguyện Mùa VọngHoàng Vũ
465 CN I & CN II Mùa VọngThái Nguyên
826 Xin Chúa ĐếnHoàng Kim
827 Lễ Dâng Trông ĐợiDominic

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên