October 21, 2018
642 Của Lễ Tình YêuHiếu Anh
654 Lời Nguyện Truyền GiáoHoài Chiên
714 Chúa Đã Gọi Con ĐiNgọc Linh
724 Thánh Vịnh 116 - Đáp Ca Lễ Truyền Giáo 1Hải Nguyễn
842 Hát Lên Mừng Chúa Nguyễn Hoàng Yên

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên