November 11, 2018
243 Nầy Con Xin ĐếnMi Trầm
245 Nầy Con Xin ĐếnNguyễn Paul
276 Dâng Trọn Cuộc ĐờiPhanxicô
594 CN 33 Thường NiênThái Nguyên
732 Mẹ Ơi Xót ThươngĐinh Công Huỳnh
807 Thánh Vịnh 145 - Hồn Ơi, Ca Tụng ChúaHoa Phượng Vi

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên