January 12, 2020
446 Ca Ngợi ChúaVăn Chi
364 Thánh Vịnh 28 - Tiếng Chúa Uy HùngHoa Phượng Vi
476 Alleluia - Chúa Giêsu Chịu Phép RửaThái Nguyên
64 Của Lễ Trầm HươngHoài Bắc
865 Chỉ Có Một ChúaThành Tâm
329 Mẹ Maria Mến YêuDuy Ân Mai - Hoài Đức

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên