December 22, 2019
260 Nguyện Mùa VọngHoàng Vũ
647 Thánh Vịnh 23 - CN4MVAhvh
471 CN III & IV Mùa VọngThái Nguyên
827 Lễ Dâng Trông ĐợiDominic
826 Xin Chúa ĐếnHoàng Kim
234 Xin VângMi Trầm

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên