VietCatholic News (Chúa Nhật 20/7/2003)

Một giới chức cao cấp về phụng vụ của Tòa Thánh Vatican đã tuyên bố rằng quy luật đứng trong thánh lễ không cấm người Công Giáo ngồi hay qùy sau khi rước Mình Thánh Chúa.

Lời tuyên bố trên của Ðức Hồng Y Francis Arinze, Bộ Trưởng Bộ Phụng Tự và Bí Tích, được công bố trong tờ thông tin số tháng Bảy của Ủy Ban Phụng Vụ thuộc Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Vấn đề đứng hay ngồi sau khi rước lễ đã được một số Giám Mục Hoa Kỳ đặt ra khi Tòa Thánh Vatican đưa ra Huấn Thị Tổng Quát về Thánh Lễ Roma. Theo Huấn Thị này, những người đã rước lễ phải đứng cho tới khi mọi người rước lễ xong và chỉ có thể ngồi hay qùy trong khoảng thời gian mọi người rước lễ xong và đang cùng thinh lặng.

Trước thắc mắc của các Giám Mục Hoa Kỳ, Ðức Hồng Y Francis E. George của tổng giáo phận Chicago đã gửi một văn thư chính thức để xin Tòa Thánh làm sáng tỏ vấn đề.

Ðức Hồng Y Arinze, Bộ Trưởng Bộ Phụng Tự và Bí Tích đã trả lời thắc mắc của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ. Ngài nói : Luật mọi người đứng trong lúc rước lễ nhằm bảo đảm tính đồng nhất trong một giới hạn rộng rãi.

Tuy nhiên, ngài nói thêm: luật không quy định một cách cứng nhắc đến nỗi những ai muốn ngồi hay qùy lại không được tự do.

Tờ Thông Tin của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng nhắc lại điều khoản số 86 trong Huấn Thị Tổng Quát về Thánh Lễ Rôma là ca đoàn hay cộng đoàn phải hát cho tới khi mọi người rước lễ xong.


Nguyễn Long Thao

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên