Một vị thánh rất danh tiếng nơi quần chúng dựa trên truyện thần kỳ của người tại Đông phương cũng như ở Tây phương. Chỉ biết rằng Người là Giám Mục Myre ở Tiểu Á, vào thế kỷ IV, có thể đã tham dự vào công đồng Nicê năm 325 chống lại lạc thuyết Arius và bị giam cầm trong cuộc bắt bớ dưới thời vua Diocletien.
            Truyện thần kỳ cho rằng người đã làm cho ba em nhỏ bị ám sát sống lại, sau khi bị ông chủ quán giết và cho vào thùng muối thịt. Và câu chuyện Người ném qua cửa sổ ba túi tiền vàng để giúp một ông hàng xóm muốn gã chồng cho con nhưng lại không có tiền hồi môn, nên phải dạy con phải đi làm điếm.
            Việc tôn kính thánh nhân rất phổ thông tại Đông phương Kitô giáo nhất là ở Hy Lạp và Russia, rồi được lan về Tây phương khi thành Mye rơi vào tay Hồi Giáo vào thế kỷ XI, thánh tích được dời về Bari. Tục lệ vào lễ thánh Nicôlas, các trẻ em ở nhiều nước Bắc Âu cũng nhữ ở Đức, Pháp nhận được nhiều hình dung nhu vị Giám mục có mũ gậy đi bên một con lừa chở nhiều quà. Người là quan thầy xứ Lorraine và xứ Russia với Thánh Anrê, đấng bảo trở các học sinh và các thủy thủ.
            Lễ nhớ: 6 tháng 12.    

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên