Vị thánh nữ rất thời danh, nhưng tích truyện không rõ rệt nên lịch Lamã không đặt vào, câu chuyện được phổ biến từ thế kỷ X. Theo đó, Catarina gốc Alexandria là một công chúa Công giáo rất đạo đức và có một nền học vấn uyên thâm. Cô đã tranh cãi với các nhà triết gia ngoại đạo do vua Maxence gởi đến và thắng cuộc. Cô bị nhà vua bắt vì đạo, bị một cái máy tròn có lưỡi dao nhọn xé thịt, nhưng sét đánh phá hủy chiếc máy và làm mù mắt các người lý hình. Thánh nữ liền bị chém đầu. Xác thánh, theo khẩu truyền, được các thiên thần đem về chôn ở núi Sinai, nơi đây còn có một thánh đường dâng kính thánh nữ. Tượng thánh nhân ngày 25 tháng 11 mỗi năm được đội triều thiên, do các thiếu nữ. Các thiếu nữ lên 25 tuổi chưa chồng, gọi là Catherinettes Cheon, chọn thánh nữ làm quan thầy. Người cũng là quan thầy các triết gia, các người thuộc da và đóng xe bò.
            Lễ nhớ: 25 tháng 11

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên