Ca Đoàn sẽ hát lễ cưới thứ bảy ngày 24 tháng 4 lúc 12:00pm tại thánh đường GXNVTDVN.

 

 

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên