Nguyễn Du
câu 241 đến 256Cho hay là giống hữu tình,
Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong.
245. Chàng Kim từ lại thư song,
Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây.
Sầu đong càng lắc càng đầy,
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.
Mây Tần khóa kín song the,
250. Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao.
Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao,
Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng.
Buồng văn hơi giá như đồng,
Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan.
255. Mành Tương phất phất gió đàn,
Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình.

câu 257 đến 272Vì chăng duyên nợ ba sinh,
Thì chi đem thói khuynh thành trêu ngươi.
Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người,
260. Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi.
Một vùng cỏ mọc xanh rì,
Nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu !
Gió chiều như gợi cơn sầu,
Vi lô hiu hắt như màu khảy trêu.
265. Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều,
Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang.
Thâm nghiêm kín cổng cao tường,
Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh.
Lơ thơ tơ liễu buông mành,
270. Con oanh học nói trên cành mỉa mai.
Mấy lần cửa đóng then cài,
Đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu ?

câu 273 đến 288Tần ngần đứng suốt giờ lâu,
Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà.
275. Là nhà Ngô Việt thương gia,
Buồng không để đó người xa chưa về.
Lấy điều du học hỏi thuê,
Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang.
Có cây, có đá sẵn sàng,
280. Có hiên Lãm thúy, nét vàng chưa phai.
Mừng thầm chốn ấy chữ bài,
Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây.
Song hồ nửa khép cánh mây,
Tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông.
285. Tấc gang đồng tỏa nguyên phong,
Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra.
Nhẫn từ quán khách lân la,
Tuần trăng thấm thoắt nay đà thèm hai.

câu 289 đến 304Cách tường phải buổi êm trời,
290. Dưới đào dường có bóng người thướt tha.
Buông cầm xốc áo vội ra,
Hương còn thơm nức, người đà vắng tanh.
Lần theo tường gấm dạo quanh,
Trên đào nhác thấy một cành kim thoa.
295. Giơ tay với lấy về nhà:
"Này trong khuê các đâu mà đến đây ?
"Ngẫm âu người ấy báu này,
"Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm !"
Liền tay ngắm nghía biếng nằm,
300. Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai.
Tan sương đã thấy bóng người,
Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ.
Sinh đà có ý đợi chờ,
Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng:

câu 305 đến 320305. "Thoa này bắt được hư không,
"Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về ?"
Tiếng Kiều nghe lọt bên kia:
"Ơn lòng quân tử sá gì của rơi,
"Chiếc thoa nào của mấy mươi,
310. "Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao!"
Sinh rằng: "Lân lý ra vào,
"Gần đây nào phải người nào xa xôi.
"Được rày nhờ chút thơm rơi,
"Kể đà thiểu não lòng người bấy nay !
315. "Bấy lâu mới được một ngày,
"Dừng chân gạn chút niềm tây gọi là."
Vội về thêm lấy của nhà,
Xuyến vàng đôi chiếc, khăn là một vuông.
Thang mây rón bước ngọn tường,
320. Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe ?

câu 321 đến 336Sượng sùng giữ ý rụt rè,
Kẻ nhìn rõ mặt, người e cúi đầu.
Rằng: "Từ ngẫu nhĩ gặp nhau,
"Thầm trông trộm nhớ bấy lâu đã chồn.
325. "Xương mai tính đã thâu mòn,
"Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay !
"Tháng tròn như gửi cung mây,
"Trần trần một phận ấp cây đã liều.
"Tiện đây xin một hai điều,
330. "Đài gương soi đến dấu bèo cho chăng ?"
Ngại ngần nàng mới thưa rằng:
"Thói nhà băng tuyết chất hằng phỉ phong,
"Dù khi lá thắm chỉ hồng,
"Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha.
335. "Nặng lòng xót liễu vì hoa,
"Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa !"

câu 337 đến 352Sinh rằng: "Rày gió mai mưa,
"Ngày xuân đã dễ tình cờ mấy khi.
"Dù chăng xét tấm tình si,
340 "Thiệt đây mà có ích gì đến ai ?
"Chút chi gắn bó một hai,
"Cho đành rồi sẽ liệu bài mối manh.
"Khuôn thiên dù phụ tấc thành,
"Cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời.
345. "Lượng xuân dù quyết hẹp hòi,
"Công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lắm ru ?"
Lặng nghe lời nói như ru,
Chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng.
Rằng: "Trong buổi mới lạ lùng,
350. "Nể lòng có lẽ cầm lòng cho đang !
"Đã lòng quân tử đa mang,
"Một lời vàng tạc đá vàng thủy chung."

câu 353 đến 368Được lời như cởi tấm lòng,
Giở kim thoa với khăn hồng trao tay.
355. Rằng: "Trăm năm cũng từ đây,
"Của tin gọi một chút này làm ghi."
Sẵn tay bả quạt hoa quì,
Với cành thoa ấy tức thì đổi trao.
Một lời gắn bó tất giao,
360. Mái sau dường có xôn xao tiếng người.
Vội vàng lá rụng hoa rơi,
Chàng về viện sách, nàng dời lầu trang.
Từ phen đá biết tuổi vàng,
Tình càng thấm thía, dạ càng ngẩn ngơ.
365. Sông Tương một dải nông sờ,
Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia.
Một tường tuyết trở sương che,
Tin Xuân đâu dễ đi về cho năng.
Truyện Kiều | Truyện Kiều

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên