Sinh hạ tại xứ Navarre ở Tây Ban Nha, giòng tộc Basque, với những đức tính cao kiêu, cương quyết đến tận cùng. Lúc lên 19 tuổi, Người sang Paris du học, ở đó 11 năm học thần học và dạy trong một trường gần trường Sainte-Barbe. Ở đây, Người gặp Ignatiô Loyola, đang cố kéo Người ra khỏi những mộng tưởng trần tục. Khi đã bị chinh phục, Phanxicô dâng trọn suốt đời để phục vụ. Người trở nên một trong những tu sĩ đầu tiên của dòng Tên tuyên khấn với Ignatiô và 5 người bạn khác tại nhà thờ Saint-Denis ở Montmartre ngày 15 tháng 8 năm 1534. Họ bắt đầu rao giảng trên đường về Lamã và được sứ thần Toà Thánh phong chức linh mục tại Venise ngày 14 tháng 6 năm 1537.
            Khi vua Bồ Đào Nha xin đức Giáo Hoàng gửi các thừa sai qua miền đông Ấn Độ, thánh Ignatiô đã cử Phanxicô Xavie. Người xuống tàu năm 1541 và đến Goa thủ phủ miền đông. Và từ đó, Người bắt đầu truyền giáo, trong 10 năm, Người cuốc bộ trên 100 ngàn cây số trong những hoàn cảnh cực kỳ thiếu thốn khổ sở để rao giảng tin mừng và rửa tội. Người đến Tich Lan, sang Malacca (Mã Lai bây giờ), qua Nhật Bản, ở lại đây 2 năm. Đâu đâu Người đều lập các cộng đoàn công giáo. Và Người rất ao ước đem tin mừng cho nước Tàu. Người đến quần đảo Tam Châu (gần Hong Kong bây giờ), với một người bạn, ngã bệnh, chết tất tưởi không được chịu các phép, mắt nhìn vào nước Tàu vĩ đại. Vài tuần sau, người ta tìm thấy xác người nguyên vẹn, được cung kính chuyển về Goa cho đến bây giờ. Năm 1622, Phanxicô được tôn phong hiển thánh cùng một lúc với thánh Ignatiô do đức Grêgôriô XV, được đặt làm quan thầy các xứ truyền giáo.
            Có 62 vị thánh và Chơn Phước mang tên Franscois.
            Lễ nhớ: 3 tháng 12.

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên