Nguyễn Du
câu 683 đến 698Việc nhà đã tạm thong dong,
Tinh kỳ giục giã đã mong độ về.
695. Một mình nàng ngọn đèn khuya,
Áo dầm giọt lệ, tóc xe mối sầu.
"Phận dầu, dầu vậy cũng dầu,
"Xót lòng đeo đẳng bấy lâu một lời !

câu 699 đến 714"Công trình kể xiết mấy mươi.
700. "Vì ta khăng khít, cho người dở dang.
"Thề hoa chưa ráo chén vàng,
"Lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa.
"Trời Liêu non nước bao xa.
"Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi.
705. "Biết bao duyên nợ thề bồi.
"Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì.
"Tái sinh chưa dứt hương thề.
"Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai.
"Nợ tình chưa trả cho ai,
710. "Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan."
Nỗi riêng, riêng những bàn hoàn,
Dầu chong trắng đĩa, lệ tràn thấm khăn.
Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân,
Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han.

câu 715 đến 730715. "Cơ trời dâu bể đa đoan,
"Một nhà để chị riêng oan một mình,
"Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh,
"Nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây ?"
"Rằng: "Lòng đương thổn thức đầy,
720. "Tơ duyên còn vướng mối này chưa xong.
"Hở môi ra cũng thẹn thùng,
"Để lòng thì phụ tấm lòng với ai !
"Cậy em, em có chịu lời,
"Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
725. "Giữa đường đứt gánh tương tư,
"Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.
"Kể từ khi gặp chàng Kim,
"Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề.
"Sự đâu sóng gió bất kỳ,
730. "Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn haị

câu 731 đến 746"Ngày xuân em hãy còn dài,
"Xót tình máu mủ, thay lời nước non.
"Chị dù thịt nát xương mòn,
"Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.
735. "Chiếc thoa với bức tờ mây,
"Duyên này thì giữ vật này của chung.
"Dù em nên vợ nên chồng,
"Xót người mệnh bạc, ắt lòng chẳng quên.
"Mất người còn chút của tin,
740. "Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
"Mai sao dầu có bao giờ.
"Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.
"Trông ra ngọn cỏ lá cây,
"Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.
745. "Hồn còn mang nặng lời thề,
"Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai;

câu 747 đến 762"Dạ đài cách mặt, khuất lời,
"Rảy xin giọt nước cho người thác oan.
"Bây giờ trâm gẫy gương tan,
750. "Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân,
"Trăm nghìn gửi lạy tình quân,
"Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi.
"Phận sao phận bạc như vôi,
"Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.
755. "Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
"Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây !"
Cạn lời phách tán hồn bay,
Một hơi lặng ngắt, đôi tay giá đồng.
Xuân huyên chợt tỉnh giất nồng,
760. Một nhà tấp nập kẻ trong người ngoài.
Kẻ thang người thuốc bời bời,
Mới dầu cơn vựng, chưa phai giọt hồng.

câu 763 đến 778Hỏi: "Sao ra sự lạ lùng ?"
Kiều càng nức nở mở không ra lời.
765. Nỗi nàng Vân mới rỉ tai:
"Chiếc thoa này với tờ bồi ở đây !"
-- "Này cha làm lỗi duyên mày,
"Thôi thì nỗi ấy sau này đã em.
"Vì ai rụng cải rơi kim,
770. "Để con bèo nổi mây chìm vì aỉ
"Lời con dặn lại một hai,
"Dẫu mòn bia đá dám sai tấc vàng !"
Lạy thôi nàng mới thưa chiềng:
"Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi.
775. "Sá chi thân phận tôi đòi,
"Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu !"
Truyện Kiều | Truyện Kiều

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên