Hồ Xuân Hương
Trách Chiêu Hổ I
Anh đồ tỉnh, anh đồ say
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày ?
Này này chị bảo cho mà biết,
Chốn ấy hang hầm chớ mó tay !

--------------------------------------------------------------------------------

Trách Chiêu Hổ II
Sao nói rằng năm lại có ba ?
Trách người quân tử hẹn sai ra.
Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt,
Nhớ hái cho xin nắm lá đa.

--------------------------------------------------------------------------------

Trách Chiêu Hổ III
Những bấy lâu nay luống nhắn nhe,
Nhắn nhe toan những sự gùn ghè.
Gùn ghè nhưng vẫn còn chưa dám,
Chưa dám cho nên phải rụt rè.
Vài hàng giới thiệu tác giả và tác phẩm | Cảm cựu kiêm trình Cần chánh học sĩ Nguyễn hầu

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên